Deze opdracht omvat de vervanging van de volledige achterbouw van een open bebouwing in een landelijke omgeving te Messelbroek. De bestaande achterbouw omvat een keuken en open garage/stalling. Door de ouderdom en slechte constructieve staat van het gebouw was het noodzakelijk het volume af te breken en de gehele achterbouw opnieuw op te trekken.

Bestaande toestand

De woning bestaat uit 2 volumes:

  • de originele woning (2 verdiepingen met een zadeldak) gelegen aan de straatzijde
  • dwars hierop staat een laag, langwerpig volume (1 verdieping met zadeldak)

Dit achterste volume omvat de keuken, wasplaats en dubbele garage/stallingen. Aangezien de achterbouw in slechte staat is (vervallen dakstructuur, ontbreken van een vloer, vochtinfiltraties doorheen metselwerk) wordt beslist om over te gaan tot een volledige afbraak.

Programma van eisen

Er dient een nieuwe ruimte te worden gecreërd voor wasplaats en keuken, en een vergrote garage.

Omdat de woning momenteel geen "officiële" inkom heeft en bovendien een kinderopvang omvat, wordt beslist om hiervoor een duidelijk zichtbaar inkomgeheel te voorzien.

Nieuwe toestand

Op vraag van de opdrachtgever wordt een gelijkaardig volume voorzien (één verdieping met zadeldak).

Om de inkom te markeren wordt aan de noordzijde een opvallend , met ceder bekleed, volume opgericht dat fungeert als inkomluifel voor de nieuwe toegangsdeur tot kinderopvang en keuken. Aan deze zijde wordt een brede oprit voorzien, met parkeerruimte voor de kinderopvang.

Het nieuwe volume wordt bekleed met een combinatie van grijze gevelsteen en ceder beplanking, in contrast met de rode gevelsteen van het te behouden volume aan de straatzijde.