De opdrachtgever kocht zijn ouderlijk huis over en wenste dit grondig te renoveren. Het ontwerp diende duurzaam en energetisch verantwoord te worden uitgewerkt. Het budget en het feit dat de opdrachtgever zoveel als mogelijk zelf wenste te doen, zorgde ervoor dat reeds vroeg in de ontwerpfase werd geopteerd om de werken gefaseerd uit te voeren. In eerste instantie zou de binnentransformatie (zowel technieken als algemene bouwwerken) worden uitgevoerd, daaropvolgend zou de voorgevel aangepakt worden. In een latere fase zal ook de zolderverdieping verder wordt ingericht, en de achtergevel ge´soleerd.

Transformatie van de grondplannen

Op het gelijkvloers werden de binnenwanden tussen respectievelijk salon, traphal en eetkamer volledig opengemaakt en werd de trap (L-vorm) anders ingeplant zodat de volledige diepte van de woning ruimtelijk benut kan worden. Vanuit het salon aan de straatzijde kan men in het huidig ontwerp doorkijken tot in de tuin. Door het wegbreken van de wand tussen keuken (in de bestaande toestand zijdelings grenzend aan de eetkamer) en eetkamer eveneens open te maken, kon de bestaande keuken worden uitgebreid met een laag werkblad dat interactie tussen keuken en leefgedeelte mogelijk maakt.

Op de verdieping werden de talrijke inbouwkasten verwijderd en werd de scheidingsmuur tussen de twee kinderslaapkamers verplaatst waardoor twee gelijkwaardige kamers bekomen werden. Het sanitair comfort van de woning werd opgevijzeld door het vergroten van de badkamer en door het toevoegen van een apart toilet op de bovenverdieping.

Isoleren & ventileren

Na het opmaken van een gedetailleerde kosten-baten-analyse werd beslist om de voorgevel volledig te renoveren en aan de buitenzijde te isoleren en de achtergevel in een latere fase aan te pakken. Voorlopig zal deze laatste aan de binnenzijde lichtjes worden bijge´soleerd met een 5-tal cm rotswol met dampscherm. Ook de vloer en de zolderverdieping worden ge´soleerd. Voor de ventilatie is gekozen voor een balansventilatie (systeem D) met warmteterugwinningsunit.

Renovatie voorgevel

Om de voorgevel niet op de stoep uit te dikken, is het noodzakelijk om eerst het bestaande buitenspouwblad te verwijderen. Voor de afwerking van de voorgevel zijn diverse ontwerpen uitgewerkt met diverse materialen, allen met een beperkte afwerkingsdiepte: red cedar beplanking, zinken profielen, kleidakpannen, buitenbepleistering, blauwe hardsteen, volkernpanelen,... Na het gedetailleerd inschatten van de kostprijs, is geopteerd om enerzijds te kiezen voor een afwerking met horizontale red cedar planken (onbehandeld) aan de voorzijde en anderzijds voor een buitenbepleistering op EPS-isolatie aan de zijkant en rond de voordeur. Alle schrijnwerkgehelen zijn tevens herbekeken en aangepast aan de meer hedendaagse vormgeving.