Een vriendin van de opdrachtgever van de door ons ontworpen massage- en zenruimte te Linden vroeg ons ook haar verbouwing in het kader van haar startende zaak te ontwerpen en te begeleiden. Zij kocht de bestaande woning (halfopen) naast haar eigen woning en wenst er een deco-winkel in te organiseren. Het budget is beperkt, de timing strikt en het resultaat dient in het oog te springen.

In de huidige toestand is de woning een halfopen bebouwing, grenzend aan een moderne woning. Het grondplan van de woning is opgevat als twee rechthoeken die geschakeerd ten op zichte van elkaar zijn opgesteld waarbij de ene rechthoek t.o.v. de stoep wat dieper in het perceel is ingeschoven dan de andere. De woning is gedeeltelijk onderkelderd en heeft één ingerichte verdieping boven het gelijkvloers. De zolder van de woning is mogelijks bewoonbaar te maken doch in de huidige opzet niet ingericht, de dakvorm van de woning is een zadeldak. De woning bevindt zich, stabiliteittechnisch en bouwfysisch, in een degelijke staat doch is nog ongeïsoleerd.

Aan het gebouwvolume wordt in de nieuwe toestand niet getornd, de huidige vorm blijft in zijn geheel behouden. Aan de buitenzijde van het gebouw worden enkele relevante aanpassingen doorgevoerd in de vormgeving van de gevels teneinde, gecombineerd met het openwerken van de planindeling, een als winkel optimaal werkbare indeling van het gelijkvloers te bewerkstelligen.

Gevels

De straatgevel wordt op het gelijkvloers voorzien van een vitrine en een omvattende luifel. Deze luifel heeft een tweedelige functie:

  • het trekken van de aandacht van het voorbij rijdende verkeer;
  • het begeleiden van de klanten van de winkel langs de voorgevel naar de inkom die in de nieuwe toestand verplaatst is naar de dieper gelegen gevel evenwijdig met de voorgevel (om een maximale vitrineraam in de aan de stoep grenzende gevel te kunnen realiseren).

Ondanks het eye-catcher-effect die de luifel ontegensprekelijk te vervullen heeft, is getracht de luifel relatief fijn en gedetailleerd uit te werken door een slanke oversteek te realiseren die rust op een evenwichtige totem waarin de naam van de winkel is uitgespaard. De keuze voor een dieprode kleur van de luifel geeft de voorgevel een krachtig doch warme uitstraling. De overwegend horizontale richting van de luifel sluit teven aan met de horizontale lijnwerking die in de aangrenzende buurwoning is nagestreefd.

Het zichtbare metselwerk van de gevels worden overschilderd in een (licht-)grijze kleur om (eventueel licht zichtbare) verbouwingswerken in de gevel te maskeren en het geheel en de integriteit van het gebouw te behouden. De dicht te metselen openingen worden dichtgemaakt met gelijkvormige bakstenen als in de bestaande woning teneinde de gevelverbouwingswerken zoveel als mogelijk te doen aansluiten met het huidige metselverband. Door het kleuren van de gevels, sluit de omgevormde woning beter aan bij de moderne buurwoning die is uitgewerkt in witte crepie (gecombineerd met zwarte baksteen).