De vraag betreft een energiezuinige, halfopen woning met een beperkt budget. Bovendien diende, omwille van stabiliteitstechnische redenen een kelder te worden voorzien onder het hoofdvolume van de woning. Om het budget sluitend te maken, zal de opdrachtgever heel wat werken zelf uitvoeren en zullen de kinderkamers op de tweede verdieping en de kelderverdieping onafgewerkt blijven in eerste instantie.

Inplanting

De woning wordt opgericht tegen de bestaande woning gelegen in de Nieuwstraat 45. De bestaande buurwoning is een typische woning uit de jaren ’70. Vooraan grenst het perceel aan de Nieuwstraat. Het perceel vertoont een duidelijke helling aan de straatzijde waardoor het grootste deel van het terrein zich op circa 60cm boven het straatniveau bevindt. De nulpas van de nieuw te bouwen woning wordt gelijk genomen met de nulpas van de buren teneinde geen reliŽfwijzigingen tussen de verschillende woning te creŽeren.

Volumewerking

De aanzet bij het ontwerp van de voorliggende woning situeert zich duidelijk bij het gabariet van de aangrenzende buurwoning. De nieuw op te richten woning volgt het gabariet van de buurwoning volledig, op de hoogte van de uitbreiding met plat dak na die ietwat hoger is dan de hoogte van de uitbreiding op het gelijkvloers bij de buren. Daar waar de nieuwe woning boven de buurwoning uitkomt, zal de zichtbare gevel afgewerkt worden met neutraal gekleurde volkernpanelen.

Qua bouwdiepte (14m00 op het gelijkvloers, 9m00 op de verdieping), nulpas (= afgewerkte vloerpas gelijkvloers in beide woningen), kroonlijsthoogte (6m00 boven nulpas) en nokhoogte worden de bestaande maten van de buurwoning aangehouden.

Dakvorm

Voor het hoofdvolume is logischerwijze dan ook de dakvorm van de buurwoning doorgetrokken met de nok van het dak parallel aan de straat. Bovendien wenst de opdrachtgever op termijn zonnecollectoren op het dak te plaatsen. Dergelijke investering wordt pas interessant indien de collectoren onder een optimale oriŽntatie (pal zuid) kunnen worden geplaatst. De uitbreiding is even vanzelfsprekend ontworpen met een plat dak om de lichtinval en zichten van de buren zo weinig als mogelijk te belemmeren.

Inhammen

De tuin van de woning is noordgericht. Met als doel eveneens van het dieper invallende zuiderlicht te kunnen genieten, is geopteerd om, naast de achtergevel die zicht geeft op de langgerekte tuin, ook de voorzijde relatief open uit te werken. Teneinde oververhitting in de zomer tegen te gaan, is geopteerd om het buitenschrijnwerk in de voorgevel echter wat dieper in de woning te trekken en op die manier een zonnewerende luifel te creŽren. Om de fitnessruimte in de kelderverdieping (sowieso noodzakelijk omwille van stabiliteitsredenen) te voorzien van natuurlijk invallend licht, is geopteerd om aan de voorzijde van de kelder de bovenliggende lijn door te trekken en op die manier enerzijds licht in de fitnesruimte te brengen en anderzijds de kelder uit te breiden met een Franse koer gelegen binnen het bouwvolume.

Om de inkom van de woning duidelijker te accentueren is de gevel met de voordeur in verwerkt nog wat dieper naar de achtergevel toe getrokken. Door het uitwerken van de insnijdende wand in volkern-panelen (tegenover de gevelstenen die gebruikt zijn voor de effectieve buitenwanden) en door het pad gevormd door de grootformaat betonnen stapstenen, wordt een bezoeker aan de hand geleid tot aan de voordeur van de woning.

Gevels

De buitengevels zullen worden uitgevoerd in gemetselde (dunbed) zwarte gevelstenen wat het geheel een robuuste (“rotsvorm”) en duurzame identiteit geeft. Om, zoals bovenstaand beschreven, de aan-de-woning-identiteit-gevende inhammen te accentueren zijn de insnijdende wanden uitgewerkt in witte of neutraalgrijse volkernpanelen. Deze panelen worden verlijmd op een regelwerk bevestigd op de houten sandwichpanelen (gecertificeerd systeem in houtbouw met uitstekende isolatiewaardes: OSB | EPS 14cm | OSB) waaruit de bovengrondse dragende wanden bestaan.

Materialen

Het dak wordt afgewerkt in PVC met sierlijsten, gekleurd in een neutrale donkergrijse kleur. Dakafvoeren en dakgoten zijn vervaardigd uit sober en neutraal zink (natuurkleur). Qua materiaalkeuze van het schrijnwerk is gekozen voor gemoffeld alumunium omwille van de duurzaamheid, onderhoudsvriendelijkheid en hedendaagse look.