Bestaande toestand

In de huidige toestand is de woning een open, lage bebouwing in rode baksteen (1 bouwlaag + onder dak). De woning is volledig onderkelderd. Een deel van de kelder is ingenomen als garage, bereikbaar via een inrit in helling aan de achterzijde. Achter het hoofdvolume is een houten pergola-structuur voorzien (bestaand terras). Het hoofdvolume van de woning is stabiliteittechnisch in goede staat.

De bestaande woning is niet ge´soleerd (noch de bestaande buitenwanden, noch het bestaande dak) waardoor de woning enerzijds in de winter enorm bijgestookt moet worden teneinde een aangename leeftemperatuur te verkrijgen en anderzijds in de zomer snel opwarmt. Daarenboven is het grondplan van de bestaande woning opengewerkt met een grote vide boven de leef- en zitzone, wat architecturaal een meerwaarde geeft aan de woning (blijft ook behouden na de renovatie) doch naar verwarming van de leef- en zitzone nefast is.

Aan het hoofdvolume wordt in de nieuwe toestand –qua dragende wanden- niet getornd, de huidige vorm blijft in zijn geheel behouden. In een later stadium heeft de opdrachtgever de intentie de buitenwanden aan de buitenzijde te isoleren.

Volumewerking

Het huidige hoofdvolume wordt in zijn geheel behouden (enkel in de linkerzijgevel wordt het bestaand volume verbonden met de uitbreiding d.m.v. een doorgetrokken omlijning in volkern van de uitbreiding). De nieuwe uitbreiding “klikt” zich als het ware in het bestaande het gebouw teneinde twee uitgangspunten in te willigen:

  • een open leefkeuken grenzend aan de eet- en leefruimte met zicht op de zij- en achterliggende tuin, doorlopend vanuit de bestaande leef- en zitzone;
  • een logische, doorgetrokken en zuivere overgang maken tussen het bestaande en de uitbreiding.

De uitbreiding wordt aan de achtergevel opgetild tot het huidige niveau van de kroonlijst van het hoofdvolume van de bestaande woning. Door het ondersteunende volume ietwat dieper in te schuiven, wordt enerzijds een duidelijke en strakke overgang vormgegeven en krijgt de nieuwe woning een sterk aanwezige uitbreiding. In de achtergevel van de nieuwe uitbreiding is een schrijnwerkgeheel met schuifdeur voorzien welke toegang en zicht tot de tuin verschaft vanuit de leefkeuken. Een vast zijdelings raam (verbinding tussen bestaand en nieuw) dat uitgeeft op de zijkant van de tuin zorgt voor een ruim aanbod aan daglicht voor de leef- en eetruimte enerzijds en de leefkeuken anderzijds. Door het toevoegen van een gemestelde muur aan de werk- en bereidingsruimte van de keuken kan de achtergevel semi-gesloten blijven wat aangenaam is naar de privacy van de bewoners en wordt het lawaai van het wegverkeer van de verderop gelegen autosnelweg akoestisch afgesloten van de woning.

Gevels

In de voorgevel worden de bestaande ramen en voordeur in eerste fase behouden, zo ook in de rechterzijgevel. In de nieuwe linkerzijgevel wordt een gedeelte van het gevelmetselwerk (buitenspouwblad) opengebroken om zo te kunnen overvloeien in de nieuwe uitbreiding waardoor meer licht zijdelings in de ruimte wordt getrokken. Teneinde dit te bereiken wordt een raam van de zijgevel vervangen. In de achtergevel is een groot schuifraam voorzien, om het terras te bereiken en een langwerpig bandraam om meer licht te brengen in aan het werk- en bereidingsgedeelte van de keuken.

Bij de vervanging van de dakbedekking (antracietgrijse dakpannen in plaats van leien), zullen tevens vier veluxen worden geplaatst (twee aan de voorzijde, twee aan de achterzijde) teneinde licht binnen te brengen in het open bureel, de doucheruimte en de open logeerruimte.

Materialen

  • zwart/antraciet gekleurde handvorm baksteen, toon op toon opgevoegd;
  • antraciet gekleurde dakpannen als nieuwe dakbedekking;
  • grijsgekleurde van volkernpanelen, als dakomranding;
  • bankirai gecombineerd met tegels als terrasbekleding met treden in blauwe hardsteen;
  • gemoffeld aluminium buitenschrijnwerk;
  • natuurstenen vensterbank.