In de huidige toestand is de bouwkavel een vredig weiland. De kavel is in de loop der jaren diverse malen omgewoeld geweest (zandgroeve) en terug aangevuld. Grondsonderingen wezen dan ook uit dat het voorzien van een kelder aangewezen noodzakelijk is.

Het gebouw is gelegen in een zone onderhevig aan verkavelingsvoorschriften daterend uit 1969, een wijziging van de verkavelingsvoorschriften is dan ook noodzakelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke voorschriften dienen de voorschriften omtrent de kroonlijsthoogte, helling van de dakvlakken en het precentage plat dak t.o.v. de totale dakoppervlakte te worden aangepast voor het opgemaakt ontwerp. Een voorliggend gesprek met Arohm leerde dat onze vragen een haalbare kaart zouden moeten zijn.

Compactheid

De keuze voor het voorzien van een volledig betonnen (waterdichtheid) kelder met halfondergrondse slaapkamers is vanuit stabiliteit-technisch redenen een noodzakelijk gegeven, maar ook een –naar bouwoppervlakte- duurzame keuze (minder geveloppervlakte). De tweede beweegreden voor deze keuze zit hem in de besparing aan energieverlies door het constante temperatuurspeil van de ondergrond. Door de kinderslaapkamers halfondergronds te voorzien, is het warmteverlies van de slaapkamers gedurende het ganse jaar relatief constant daar de naastliggende grond gedurende het ganse jaar circa 8░C Ó 10░C bedraagt. In de winter dienen de slaapkamers minder bijverwarmd te worden, in de zomer zijn de slaapkamers vanzelf verfrissend koel.

Door het (deelse) gebruik van de kelderverdieping, is een gedeelte van de gelijkvloerse ruimtes circa 0m90 opgetild teneinde rechtstreekse lichtinval en verluchting mogelijk te maken van de slaapkamers en doucheruimte op niveau -1. Daarnaast heeft deze ingreep tevens een ruimtelijke meerwaarde en een –naar gezelligheid– versterkend effect van de dieper gelegen zitruimte die rechtstreeks uitgeeft op de tuin.

Volumewerking

De woning is qua volumes opgevat als twee communicerende volumes. De koppeling tussen beiden wordt afgelijnd door een doorgetrokken scheiding in de gevels. De opsplitsing exterieur is ook consequent doorgetrokken interieur en geeft de woning aan de buitenzijde een eigen identiteit. Het globale grondplan van de woning is zo compact mogelijk opgevat (minimaal volume voor een maximale grondoppervlakte) en is dan ook eenvoudig gehouden, zonder inwerking van dwarse vrije volumes. Door het doordacht schakelen van oppervlaktes en het optimaliseren van de ruimte (vide daar waar de punt van het vlinderdak een tweede bouwlaag onmogelijk maakt, geen volledige achtergevel in glas maar daar waar zichten en/of lichtinval een duidelijke meerwaarde aangeven, aaneenschakelen van de open semi-private ruimtes,...).

Dakvorm

Teneinde ook naar technieken een energiezuinige woning te ontwerpen, was de integratie van een zonneboiler van bij de start een must voor opdrachtgever en architect. Daarnaast zou op termijn ook de inplanting van fotovolta´sche cellen overwogen kunnen worden. Doch de opdrachtgever wenste uitdrukkelijk zo weinig mogelijk storende zichten te verkrijgen op de dakpanelen.

Vanuit dit standpunt is geopteerd voor een gedeelte van de woning uit te voeren met een vlinderdak. Op die manier kunnen de zonnepanelen in het midden van het dak worden geplaatst, pal gericht op het zuiden (= tuinzijde) zonder echter het uitzicht van de woning vanuit de tuin te verstoren (wat bij een traditioneel dak wel het geval zou zijn). Een kleinere dakhelling zorgt er voor dat het vlinderdak voldoende vrije hoogte kan bieden aan een extra slaapkamer bovenaan (voor het jongste kindje van het gezin, dicht bij de ouders) en dat de kroonlijsthoogte aanvaardbaar blijft in relatie tot het straatbeeld.

Gevels & materiaalgebruik

De gevels zijn zodanig vormgegeven dat elke gevel verschillend is doch het geheel samenhangend en coherent blijft. Op die manier wordt een dynamische indruk van de woning nagestreefd. De coherentie wordt versterkt door het gekozen materiaalgebruik:

  • de buitengevels zullen worden uitgevoerd in gemetselde betonstenen (respectievelijk wit en zwart);
  • het dak wordt afgewerkt in PVC, gekleurd in een neutrale donkergrijse kleur;
  • dakafvoeren en kielgoot van het vlinderdak zijn volledig weggewerkt in de woning;
  • qua materiaalkeuze van het schrijnwerk is gekozen voor gemoffeld alumunium;
  • aan de straatzijde is het materiaalgebruik van de garagepoort (gemoffeld aluminium, zelfde kleur en materiaal als buitenschrijnwerk) doorgetrokken in de afwerking van de gevel rond het bureel.