De opdrachtgever wenst een passieve woning te verwezenlijken, in combinatie met een traditionele architectuur.

Inplanting

De woning wordt in lijn geplaatst met de naastliggende woningen, en vult één van de weinige resterende gaatjes in de straat op. De woning wordt zo veel als mogelijk naar de noordzijde van het perceel geplaatst, op 3m van de perceelsgrens.

Bouwvolume

Gezien het grote eisenpakket aan oppervlakte wordt nagenoeg de volledig bebouwbare oppervlakte ingenomen. Dit resulteert in een woning van 14m breed met een bouwdiepte van 15m op de gelijkvloerse verdieping, een bouwdiepte van 11m15 op de verdieping.

Zowel het zeer strenge eisenpakket op energetisch vlak als de rechtlijnige architectuur vragen om een grote compactheid. Dit leidt tot de keuze van een zeer eenvoudig, rechthoekig basisplan van twee verdiepingen, afgewerkt met een zadeldak, evenwijdig met de straat.

Het grote volume, in verhouding tot de beperkte geveloppervlakte leidt tot een zeer hoge compactheid, hetgeen zowel uit energetisch als uit grondgebruik een duurzame keuze is.

Kantoor

De keuze voor het voorzien van een volledig betonnen kelder met kantoor is vanuit stabiliteit-technisch redenen een evidente oplossing, maar ook een –naar bouwoppervlakte- ingegeven, duurzame keuze (minder geveloppervlakte betekent an sich reeds minder warmteverlies via buitenwanden). De tweede beweegreden voor deze keuze zit hem in de besparing aan energieverlies door het constante temperatuurspeil van de ondergrond. Door hyet kantoor halfondergronds te voorzien, is het warmteverlies ervan gedurende het ganse jaar relatief constant daar de naastliggende grond continu circa 8°C à 10°C bedraagt. In de winter dienen het kantoor minder bijverwarmd te worden, in de zomer zijn deze vertrekken vanzelf verfrissend koel.

Dakvorm

Teneinde ook naar technieken een energiezuinige woning te ontwerpen, was de integratie van een zonneboiler van bij de start een must voor opdrachtgever en architect. Daarnaast zou op termijn ook de inplanting van fotovoltaïsche cellen overwogen kunnen worden. Doch de opdrachtgever wenste uitdrukkelijk zo weinig mogelijk storende zichten te verkrijgen op de dakpanelen.

O.a. vanuit dit standpunt is geopteerd om de woning af te werken met een zadeldak evenwijdig met de straat, waarvan het achterste dakvlak zuidwestgericht is, gunstig voor de plaatsing van zonnepanelen.