Deze opdracht omvat de nieuwbouw van een appartementsgebouw in het centrum van Tienen. Het appartementsgebouw, een gesloten bebouwing, omvat vier appartementen en een onderdoorrit naar een achterliggende tuin waarin tevens vier parkeerplaatsen worden voorzien.

Volumewerking

Het gebouw is opgevat als een massief volume in donkerrode baksteen, omhooggetild door een sokkel in volkernbeplating om zodoende de doorsteek naar de achtertuin vormelijk te integreren in het geheel. Bovendien vergroot het accent in de gevel de leesbaarheid van het gebouw.Het bakstenen volume speelt zowel wat materiaalgebruik als ritmetiek betreft in o pde onmiddelijke bebouwde omgeving.

Parkeermogelijkheden

Er werden 4 parkeermogelijkheden opgenomen in het bouwprogramma. Dit enerzijds om de parkeerdruk in de onmiddelijke omgeving beperkt te houden, anderzijds op nadrukkelijke vraag van de bouwheer.

Gezien de afmetingen van het perceel werd het moeilijk om een parkeergarage onder het gebouw te voorzien, rekening houdend met aannemelijke draaicirkels en gebruikscomfort. Als alternatief werd er geopteerd voor de onderdoorrit.

Gevels & materiaalgebruik

De raampartijen in de voorgevel zijn zo eenvoudig mogelijk opgevat. Zowel in voor- als achtergevel zijn er gelijke, vertikaal gerichte ramen voorzien. In de voorgevel zijn deze netjes repititief boven elkaar uitgelijnd, conform de overige gevels in het straatbeeld.

In de achtergevel zijn ze in een speels verband geplaatst in combinatie met schuifdeurgehelen die toegang moeten geven tot respectievelijk tuin, dakterras of loggia. Om maximaal licht in de gemeenschappelijke inkomhal te werpen wordt gekozen om de gevel ervan grotendeels uit te voeren in buitenschrijnwerk en glas. Deze transparante strook in de voorgevel brengt tevens een extra verticaliteit in de voorgevel.

Buitenruimtes

Ieder appartement heeft een eigen buitenruimte:

  • het onderste appartement heeft een stadstuin, grenzend aan de leefzone van het appartement;
  • door de grotere bouwdiepte van het onderste volume hebben de twee appartementen met leefzone op verdieping +01 een ruim terras;
  • het appartement met leefzone op verdieping 02 heeft een balkon, dat deels geinterioriseerd wordt in de vorm van een loggia.

fotografie: Liebet Goetschalckx