Deze opdracht omvat de nieuwbouw van een appartementsgebouw in halfopen bebouwing.

Het gebouw bevat 6 appartementen, met een mix aan woningtypes, gedeeltelijk bestemd om te verhuren, gedeeltelijk bestemd om te verkopen.

Het gebouw vult het laatste braakliggend bouwperceel in dit straatbeeld in. Het nieuw op te richten appartementsgebouw is het linkse onderdeel uit van 3 aaneensluitende percelen, waarbij de linkerzijgevels vrijstaand is.

De markante vormgeving van het gebouw volgt uit de stedenbouwkundinge randvoorwaarden. Aan de rechterzijde takt het appartementsgebouw aan op het platte dak van het naburige gebouw. Aan de linkerzijde wordt gekozen om een extra bouwvolume met hellend dak te voorzien om zo aansluiting te krijgen met de bouwhoogt en dakvorm van het linker buurgebouw.