Het huidige hoofdvolume wordt in zijn geheel behouden. De nieuwe uitbreiding is vormgegeven door twee ruimtelijk tegenover elkaar geschakeerde volumes, waarbij elk volume wordt afgeleid uit een in de loop der jaren gecreŽerd, eerder chaotisch in elkaar grijpen van de woning met de naastliggende buurwoningen, allen gelegen op smalle en lange percelen. De gemeenschappelijke wanden, tuinmuurtjes en tuinpaden aan de achterzijde van de eigenlijke woning en haar buurtwoningen geven vorm aan de ongelijkzijdige vierhoeken die gebruikt worden als grondvlakken van de nieuw opgetrokken volumes.

In hoogte verschillen de volumes: het eerste volume is circa 80cm hoger dan het tweede, lagere volume. Door het verticaal schakeren van de twee volumes wordt getracht –door middel van het invoegen van een verticaal raam in de gecreŽerde opstand– een veelheid aan licht en ruimte binnen het beperkte (smalle) hoofdvolume te trekken.

Achter de nieuwe uitbreiding wordt het bestaande achtergebouw voor een groot deel weggebroken teneinde plaats te maken voor een half ingesloten terras. De muren van het oorspronkelijke achtergebouw blijven daarbij deels behouden teneinde een ietwat afgesloten, mediterraan karakter aan het terras te kunnen geven. Het bestaande achtergebouw wordt daarbij afgebroken tot de centrale dwarswand (pakweg 1/3 van het oorspronkelijke achtergebouw blijft daarbij behouden als buitenberging). Enkel de huidige buitendeur zou worden verplaatst omwille van functionele redenen. Het overblijvende gedeelte van het achtergebouw en de resterende halfhoge wanden omarmen op die manier als het ware het nieuwe terras en geven een cocoon- en warm gevoel aan het terras.