Integratie

Door de keuze voor natuurlijke afwerkingsmaterialen, de gedurfde doch sobere vormgeving van de nieuwe volumes en de doordachte planopmaak is getracht enerzijds een duidelijk en afgelijnd ontwerp af te leveren waarin de opdrachtgever de gevraagde functionaliteiten en privacy in terug kan vinden.

Gezien de woning in een zone voor open bebouwing langs één zijde op de perceelsgrens gebouwd is, wordt omzichtig te werk gegaan met de grenzen van het perceel en is getracht de woning ten opzichte van de omgeving nederig op te stellen. Zo volgt de lijn van de voorgevel de lijn van de voorgevel van de rechterbuur door de aanbouw aan de voorgevel 2m00 te laten achteruit aanvatten. Verder blijft een afstand van circa 3m70 tot de perceelsgrens behouden. Aan de achterzijde blijft de ingreep beperkt tot een gelijkvloerse uitbreiding met een bouwdiepte kleiner als de huidige bouwdiepte (rekening houdende met de kleine berging die in de bestaande toestand achter de keuken en badkamer is ingeplant. Op deze manier worden eventuele verbouwingsmogelijkheden van de buren open gelaten.

De linkerzijde van de woning wordt zoveel als mogelijk in de bestaande toestand bewaard. Zo wordt niet geraakt aan het uitzicht van de zijgevel van het hoofdvolume (in tegenstelling tot de andere gevels wordt hier geen isolatie en nieuw gevelmetselwerk voor geplaatst in de nieuwe toestand). Hieromtrent merken we op dat wens van de bouwheer er weldegelijk in bestond ook deze gevel af te werken cfr. de overige gevels in de uitbreiding, doch dat de eigenaars van de linkerbuurwoning zich niet kunnen vinden in een bijkomende buitenisolatie waardoor deze zijgevel vooralsnog ongeïsoleerd blijft (eventueel kan later geopteerd worden deze aan de binnenzijde te isoleren). De nieuwe aanbouw achteraan blijft beperkt in hoogte; de dakrand bevindt zich op 3m00, dit is lager dan het hoogste punt van de huidige aanbouw. De linkerzijgevel van deze uitbreiding kan wel geïsoleerd worden door de heropbouw van de uitbreiding. Het gevelmetselwerk wordt opgetrokken uit recuperatiesteen teneinde een uniforme linkerzijgevel te behouden.

Integratie

Het huidige hoofdvolume wordt in zijn geheel behouden en rondom rond voorzien van een isolatiepakket en nieuw, gelijmd donker gevelmetselwerk (met uitzondering van de linkerzijgevel dus). De bestaande raamopeningen worden aangepast, aangezien de toegang tot de woning verplaatst wordt naar de rechterzijgevel. Op de zolderverdieping wordt een brede dakkapel voorzien (langs één zijde in het vlak van de zijgevel, langs de andere zijde behouden we een afstand van 1m tot de perceelsgrens). Op deze manier wordt de zolderruimte omgebouwd tot een volwaardige verblijfsruimte met een royaal uitzicht naar de tuin en de achterliggende velden.

De nieuwe uitbreiding “slingert” zich als het ware rond het gebouw teneinde twee uitgangspunten in te willigen:

- een open leefruimte grenzend aan de keuken met zicht op de achterliggende tuin

- een uitbreiding van het nachtgedeelte van de woning op de verdieping.

De uitbreiding aan de voorgevel wordt een niveau opgetild, waardoor een bijkomende wens van de bouwheer kon ingewilligd worden: namelijk het creëeren van een carport aan de woning. Hier situeert zich ook de nieuwe inkom, gemarkeerd door de binnentrap die, zichtbaar vanuit de carport, langs de raampartij als een apart volume uit de woning komt.

Gevel

De ritmering van de ramen van het bestaande gebouw en van de uitbreiding zijn duidelijk op mekaar afgestemd, teneinde een link tussen het oud en nieuw gedeelte te realiseren. Beide volumes zijn echter duidelijk te onderscheiden van mekaar, wegens het verschillend materiaalgebruik. Aan de voorgevel worden drie bandramen voorzien, waarachter op het gelijkvloers de berging schuilgaat en op de verdiepingen de slaapkamers. Aan de achtergevels worden grotere raampartijen voorzien, om een open uitzicht op de achterliggende tuin te verkrijgen. Op het gelijkvloers is een groot schuifraam aan de zitruimte en een vast raam aan de eetruimte voorzien; het grote raam van de zolderverdieping loopt naar beneden toe over in het raamgeheel van de badkamer.

Materialen

De keuze voor isolatie aan de buitenzijde is voornamelijk ingegeven door enerzijds het feit dat het andere alternatief, zijnde aan de binnenzijde isoleren, slechts een beperkt antwoord is op de warmteverliezen (ter plaatse van vloeraansluitingen blijft een koudebrug) en er anderzijds kans is op inwendige condensatie en bijhorende schimmelvorming. Buitenisolatie is een doeltreffender isolatiewijze. Bovendien zal het nieuwe gevelmetselwerk (zwarte baksteen) de gemaakte renovaties en herstellingen aan de gevels van het bestaande hoofdvolume netjes verbergen. Voor het nieuwe volume is gekozen voor een duurzame volkern- of vezelcementbeplating, die de gevels in grote rechthoekige zones verdeeld. Door enerzijds voor een zwarte gevelsteen te kiezen, en anderzijds voor een lichte beplating, wordt een contrast gecreëerd tussen de bestaande gerenoveerde woning en de uitbreiding. Qua materiaalkeuze van het schrijnwerk is gekozen voor aluminium.