De woning is in principe een half-open bebouwing doch wordt, omwille van de sterk geschakeerde opstelling van beide woningen tengevolge van de verschillende bouwlijnen, in sé benaderd als een open bebouwing.

De geplande ingrepen hebben algemeen tot doel de woning opnieuw in te richten tot een uitgebreide gezinswoning comform de eisen van hedendaags levenscomfort. Daarnaast zal de woning ook qua isolatie, sanitair, verwarming, elektra en ventilatie worden gerenoveerd naar de heden ten dage geldende comforteisen en normeringen teneinde een energiezuinige woning te bekomen passend bij de actuele energieproblematiek.

De werken omvatten meerbepaald volgende (vergunningsplichtige) werken:

 • het vervangen en isoleren van het bestaande dak (hoofdvolume bestaand gebouw);
 • het aanpassen van de raamopeningen in zij-, voor- en achtergevel van het bestaande hoofdvolume;
 • het isoleren van de bestaande gevels van de woning d.m.v. een buitenisolatie en een afwerking met vezelcementplaten (hoofdvolume) of houten blokprofielen (nevenvolume);
 • het aanpassen van de bestaande indeling van de woning door het aanpassen van de bestaande draagstructuren (zowel in wanden als vloeren);
 • de uitvoering van de nieuwbouw van twee kleinere uitbreidingen (aansluitend bij het bestaande nevenvolume);
 • het installeren van een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie;
 • het installeren van een nieuwe CV- en sanitaire installatie (desgevallend aangestuurd door zonnecollectoren);
 • het installeren van een regenwaterrecuperatie-installatie met regenwaterput van 7.500l;
 • de uitvoering van een nieuw terras aan de achterzijde van de woning.

Bestaande toestand

In de huidige toestand is de woning een (half-)open bebouwing in rood genuanceerde baksteen. De woning bestaat uit een hoofdvolume (met hellend dak; aan de voorzijde met breed uitgewerkte dakkapel) met breedte 8m32 en bouwdiepte 9m78. In het achterste gedeelte is aan de linkerzijde vervolgens een kleine uitbreiding op het gelijkvloers toegevoegd ten behoeve van de keuken met breedte 2m28 over de achterste 4m75 (eveneens met hellend dak).

Het hoofdvolume van de woning is stabiliteit-technisch in goede staat. De vroegere achtergebouwen zijn reeds gesloopt in de loop der jaren. De indeling van de woning is echter duidelijk geënt op de vroegere winkelfunctie die de woning in zich hield (grote eerste ruimte met inkom aan de voorzijde).

Het bestaande gedeelte is niet geïsoleerd (noch wat wanden betreft, noch wat de daken of vloeren betreft) waardoor de woning enerzijds in de winter enorm bijgestookt moet worden teneinde een aangename leeftemperatuur te verkrijgen en anderzijds in de zomer snel opwarmt.

Volumewerking

Aan het hoofdvolume wordt in de nieuwe toestand –qua volume– in sé weinig getornd, het bouwoppervlakte blijft volledig behouden. Aan de voorzijde wordt de nieuwe voorgevel wel over de volledige breedte opgelicht tot op nivo 5m80 teneinde de voorziene kinderkamers op de tweede verdieping voldoende hoogte te kunnen geven. De huidige dakkapel wordt in zijn geheel verwijderd.

In het nieuwe ontwerp worden twee uitbreidingen ingeplant, beiden grenzend aan de huidige uitbreiding van het hoofdvolume:

 • een eerste, kleinere uitbreiding voor de bestaande uitbreiding die plaats geeft aan een inkomhall;
 • een tweede, grotere uitbreiding achter de bestaande uitbreiding die plaats geeft aan een leefkeuken met ruime zichten op de achterliggende tuinzone en weilanden.

De twee uitbreidingen worden samen met het reeds bestaande nevenvolume samengeklonken tot één nevenvolume met plat dak, op de hoek ingekneld in het hoofdvolume. Het nieuwe nevenvolume “slingert” zich op die manier als het ware rond het het hoofdvolume. Voorliggend concept is eveneens doorgetrokken in de gebruikte gevelmaterialen.

Planindeling

De grootste wijziging qua indeling van de woning, gebeurt door de herinplanting van de huidige traphal. Door het openmaken van zowel de vloerplaat op nivo 01 als de vloerplaat op nivo 02, kan een doorlopende open trap worden gerealiseerd aan de linkervoorzijde van de woning. De hoge verticale ramen in de linkerzijgevel waartegen beide trappen zijn voorzien versterken deze vertikale circulatie-as (doorgetrokken relatie exterieur - interieur).

Het gelijkvloers van de bestaande woning is onderhevig aan enkele, kleinere wijzigingen. De muur tussen de traphal en bestaande keuken wordt weggebroken (niet-dragende wand) teneinde, in combinatie met de achterste uitbreiding, een grotere leefkeuken te kunnen voorzien.

De rest van het gelijkvloerse grondplan is vormgegeven door het voorzien van een extra wand parallel aan de centrale langswand (van zijgevel tot zijgevel). Achter deze wand worden de eerder functionele ruimten ingeplant (binnen/buiten-berging, toilet, kelder). Tevens is een klein PC- of leeshoekje voorzien daar waar de centrale wand zich opent naar de voorste zit- en leefruimte.

Door het herinplanten van de trap naar de voorgevel toe, is het verder mogelijk om op de eerste verdieping een grotere badkamer boven de keuken en technische berging te voorzien. De twee, grote slaapkamers aan de rechterzijde van de woning blijven behouden.

De bestaande zolderruimte op de tweede verdieping wordt, door het doortrekken van de centrale dwarswand en door verder de ruimtes in te delen met behulp van lichte tussenwandjes, omgevormd tot twee kinderslaapkamers en een technische ruimte waar CV-ketel, boiler en ventilatie-unit een plaats vinden.

Gevels

In de verschillende gevels zijn de afmetingen van de ramen en voordeur aangepast aan de nieuwe functies die ze herbergen. De bestaande voordeur wordt dichtgemaakt, net als de ramen in de rechterzijgevel, waardoor hier een blinde gevel verschijnt. In de linkerzijgevel wordt er plaats gemaakt voor twee lange verticale ramen, waarachter de trap zich bevindt, die direct zonlicht tot diep in de woning moeten binnenbrengen (zuidzijde).

Het hele hoofdvolume wordt bekleed met lichtgrijze vezelcementplaten. In de topgevels wordt de gebruikte dakafwerking (mat antracietgrijse vlakke dakpannen) echter doorgetrokken. Op die manier krijgen de zijgevels een dynamische, schuine lijn die de overgang weergeeft tussen beide materialen en is nagestreefd het geheel niet plomb te laten overkomen. De bakgoten zijn ingewerkt in de nieuwe gevelafwerking.

De nieuwe uitbreiding is vormgegeven als een box die als het ware gedeeltelijk wordt ingeschoven in het hoofdvolume. De gevels van deze uitbreiding krijgen een andere afwerking dan deze van het hoofdvolume, zodat het box-in-box-gevoel wordt versterkt. Als afwerking wordt er voor een schuinblokprofiel (hout) gekozen.

Dak

Teneinde daglicht te geven aan de nieuwe slaapkamers op de eerste en tweede verdieping worden vier laaggeplaatse veluxen voorzien in de achtergevel. De bestaande dakbedekking dient te worden verwijderd teneinde de bestaande dakstructuur te kunnen aanpassen (aan de achterzijde wordt de bestaande dakstructuur behouden; aan de voorzijde is een volledige nieuwe dakstructuur voorzien tengevolge van de ophoging van de voorgevel) en wordt bijgevolg dan ook vervangen door nieuwe vlakke pannen.

Materialen

De keuze voor isolatie aan de buitenzijde is voornamelijk ingegeven door enerzijds het feit dat de andere alternatieven bij bestaande, gemetselde wanden, slechts een beperkt antwoord bieden. Aan de binnenzijde isoleren is risicovol en kan slechts voor een geringe dikte. Verder blijven er warmteverliezen aanwezig ter plaatse van alle tussenvloeraansluitingen (niet op te lossen koudebrug) en is er anderzijds kans op inwendige condensatie en bijhorende schimmelvorming. Het opspuiten van de spouwmuur met PUR-isolatie is eveneens niet zonder risico (kans op mortelbaarden of rakende stenen die koudebrugpunten geven met opnieuw bijhorende kans op schimmelvorming,...).

Bovendien laten beide bovenstaande methodes weinig isolatiedikte toe (pakweg maximaal 5cm). Buitenisolatie is een doeltreffender isolatiewijze en geeft mogelijkheden aan een dikker isolatiepakket. Bovendien zal de afwerking met vezelcementplaten of houten regels, die na de ruwbouwwerken voorzien worden, de gemaakte renovaties en herstellingen aan de gevels netjes wegbergen.

Door de keuze voor natuurlijke afwerkingsmaterialen, de gedurfde doch sobere vormgeving van zowel bestaande als nieuwe volumes en de doordachte planopmaak is getracht enerzijds een duidelijk en afgelijnd ontwerp af te leveren waarin de opdrachtgever de gevraagde functionaliteiten en privacy in terug kan vinden doch waar anderzijds een respect en nederigheid wordt in nagestreefd ten opzichte van de rechterbuurwoning, de straat en de verdere omgeving.