Integratie

Door de keuze voor natuurlijke afwerkingsmaterialen, de sobere vormgeving van het nieuwe dakvolume en de doordachte planopmaak is getracht een duidelijk en afgelijnd ontwerp af te leveren waarin de opdrachtgever de gevraagde functionaliteiten en privacy terug kan vinden. In het ontwerp werd tevens gestreefd naar een interne reorganisatie en ‘inbreiding’ van de woning die tegelijk een minimale impact op de omgeving met zich meebrengt.

Volumewerking

Het huidige hoofdvolume wordt in zijn geheel behouden, enkel ter hoogte van het hellend dak aan de achtergevel wordt een dakkapel voorzien om de zolderverdieping bewoonbaar te maken. Binnenin de woning worden een aantal functiewijzigingen doorgevoerd om de woning aan te passen aan de noden van een jong gezin. Ook wordt het grondplan meer geopend door de ontmanteling van één van de twee schouwen. Een nieuw dakvlakraam dat uitgeeft in de nieuwe speelkamer op de zolderverdieping zorgt voor een ruim aanbod aan daglicht in deze ruimte en in de traphal. Al deze aanpassingen hebben vanzelfsprekend tot gevolg dat de woning als geheel beter functioneert door in te spelen op de veranderende behoeften van de bewoners.

Gevels

In de voorgevel zijn er geen wijzigingen, de renovatiewerken zijn enkel zichtbaar in de zijgevels en de achtergevel. Het groot raam van de badkamer wordt dichtgemaakt om plaats te ruimen voor de nieuwe trap die achter deze gevel naar de zolderverdieping loopt. Tegelijk wordt onder deze trap ook het nieuwe toilet op de eerste verdieping geplaatst. De achtergevel ondergaat de meeste veranderingen, zij het op een beperkte schaal. Er wordt in de rechterhelft van het hellend dakvlak een nieuw daklicht geplaatst om de speelkamer van daglicht te voorzien. Aan de linkerkant van het hellend dak wordt een dakkapel uitgetimmerd die van de zolderkamer een volwaardige kinderslaapkamer maakt. Het houten buitenschrijnwerk is nog in goede staat en blijft dus behouden. Wel wordt het volledige dak vervangen, alsook alle dakgoten en regenwaterafvoeren. De nieuwe dakpannen, dakgoten en afvoerpijpen blijven binnen hetzelfde kleurenpalet als de bestaande materialen.

Materialen

De keuze van de materialen voor de nieuwe dakstructuur is gebaseerd op de bestaande materialen. Zowel qua kleur als qua vormgeving wordt teruggegrepen naar de bestaande toestand: • kleidakpannen: donkergrijs • dakgoot: zink, donkergrijs • regenwaterafvoerpijp: zink, donkergrijs De nieuwe dakkapel wordt bekleedt met HPL gevelbeplating, type Trespa of gelijkwaardig, in een donkergrijze kleur om aan te sluiten bij de overige materialen voor de nieuwe dakstructuur. Het nieuwe buitenschrijnwerk (dakkapel) bestaat uit donkergrijze, aluminium profielen. De dakkapel wordt afgewerkt met een donkergrijs, aluminium dakrandprofiel.