Integratie

De vraag van de bouwheer betreft in sé de inrichting van een viertal verhuurbare kamers (agrarisch-toeristische logies) in de oude stallingen (drie onderdakse kamers, één kamer op het gelijkvloers). Hiervan zijn drie kamers verhuurbaar voor vier personen (volwassenen en/of kinderen) en één kamer met beperkte mezzaninne voor vier volwassenen en twee kinderen. Hieraan gekoppeld zal het gelijkvloerse vertrek dat toegang geeft tot de kamers –via de te renoveren bestaande zoldertrap– ingericht worden als een onthaalruimte voor de bezoekers.

Door het lichtjes verdiepen van de bestaande vertrekken in de hoek van het gelijkvloers van het hoekgebouw (momenteel zeer laag plafond) wordt een doorgang gemaakt met de achterliggende loopstal. In de doorgangszone is een stooklokaal en open keuken voorzien met zitgelegenheid, uitkijkend op het achterliggend weidelandschap. Op die manier wordt tevens een doorgangszone gecreëerd tussen de ontvangstzone (aan de rechterzijde van het hoekgebouw) door de open keuken (centraal gelegen) naar de eet- en recreatiezone, ondergebracht in de huidige loopstal (aan de linkerzijde van het hoekgebouw). Vanuit de eet- en recreatiezone is het zuid georiënteerde terras bereikbaar door twee dubbele buitendeuren.

Authentiek hoekgebouw

Het bestaande hoekgebouw wordt slechts minimaal aangepast. In de nieuwe achtergevel worden de oorspronkelijke raam- of poortopeningen namelijk terug hersteld in zijn oorspronkelijke vorm. In de onthaalruimte is in de huidige toestand reed een poort. De oorspronkelijke poortopening in de achtergevel wordt in de nieuwe plannen tevens opnieuw opengewerkt (beglaasd) teneinde de oorspronkelijke opzet van het gebouw (een poort in de voor- en achtergevel teneinde de hooiwagen onder het gebouw door te rijden) terug zichtbaar te maken. In de centrale zone (keuken) worden de oorspronkelijke vrij vierkante raamopeningen terug opengewerkt (in de huidige toestand deels dichtgemetst met betonblokken en deels afgesloten met plastic golfplaten) en voorzien van een houten raam.

Verder worden beide hellende daken volledig gerenoveerd. De bestaande houten dakstructuren worden daar waar nodig versterkt en/of vervangen, een onderdak (houtvezelplaat) wordt voorzien en cellullosevlokken worden ingespoten ter isolatie van de zolderkamers. De bestaande dakpannen worden daarbij vervangen door nieuwe, doch rustieke (gesmoorde) dakpannen. Tevens zijn een zestal veluxen (uitzet-dakvensters) ingebracht om licht op de kamers te brengen. De topgevels worden aan de buitenzijde geïsoleerd en voorzien van een (onbehandelde) houten gevelafwerking (tot op plafondhoogte van het gelijkvloers) die doorloopt in de bekleding van de bakgoten. In één van de topgevels wordt een extra raampje voorzien (symmetrisch met het reeds bestaande luik in diezelfde topgevel), in de andere topgevel (deze aan de voorzijde van het gebouw) wordt een kamerhoog raam voorzien dat, via een bordes, toegang geeft tot de brandladder aan deze gevel.

Loopstal

De structuur van de huidige loopstal blijft behouden, conform de gegeven opmerkingen bij de vorige indiening van voorliggend project. De huidige dakplaten worden verwijderd en vervangen door metalen geprofileerde platen, aan de binnenzijde voorzien van 5cm PUR-isolatie. De dakvorm (en afmetingen) blijven onveranderd. Qua grondplan wordt de huidige ruimte in de lengte grosso modo opgesplitst in twee zones, van elkaar gescheiden door een geïsoleerde wand. Enerzijds (aan de voorzijde) is een onverwarmde berging voorzien, bereikbaar via een poort in de voorgevel van de loopstal. Anderzijds (aan de achterzijde, aansluitend bij de keuken) is een verwarmde zone voorzien die ingericht zal worden als eet- en recreatiezone. Tussen beide open zones zijn de toiletten en een kleine berging ingepland. De verwarmde zone is opgevat als een geïsoleerd volume binnen het groter volledige gabariet van de loopstel: de wanden worden gerealiseerd door het rondom rond construeren van een bijkomende binnenwand in snelbouwsteen, geïsoleerd t.o.v. de buitensteen door een laag rotswolisolatie. De verdiepte vloer wordt geïsoleerd met PUR-vloerisolatie en boven het vals plafond worden losliggende isolatieplaten voorzien. Door het voorzien van een gyproc-plafond (dubbele gyproc) en het afkasten van de metalen kolommen met brandwerende beplating, voldoet de dragende structuur tevens aan de gestelde brandeisen in dit “publiek” gedeelte.

In de bestaande gevels worden verder nieuwe raamopeningen gemaakt in de bestaande (gesloten) linkerzij- en achtergevel. In de voorgevel wordt de bestaande poortopening ietwat aangepast doch blijft een poort behouden. De bestaande deuropening in de voorgevel wordt dichtgemaakt. Aan de linkerzijgevel zijn vier nieuwe opengaande ramen voorzien teneinde licht binnen te brengen centraal in de eet- en recreatiezone. Aan de achterzijde (grenzend aan het terras) zijn twee nieuwe verticale ramen voorzien die zicht en toegang tot de achtergelegen zones geven (terras, zandbak, zone voor speeltoestel, weide,…). Rond het terras is een keermuur voorzien in schanskorven opgevuld met natuursteen.