Integratie

Het huidige hoofdvolume wordt in zijn geheel behouden. In de voorgevel wordt het bestaande erkerraam verwijderd en vervangen door een raamgeheel, dat de inkom- en woonzone omkadert. De breuksteen, die doorloopt tot aan de eerste verdieping, wordt vervangen door blauwe hardsteen. De bestaande stenen buitentrappen worden verwijderd wat het geheel een veel luchtiger uitzicht geeft. Een nieuwe, metalen, trapconstructie “slingert” als het ware naar de voordeur van de woning toe. Het leidt de inwoners, en eventuele bezoekers, in één beweging naar de voordeur en de tuin. Door zijn vorm en het samenbrengen van twee trappen in een geheel, blijft een maximale ruimte bewaard op het straatniveau, waardoor men een grote openheid creëerd en extra parkeerruimte voor het huis krijgt. Door de gecreëerde openheid voor de woning en het realiseren van een lichte constructie voor het overheersende bestaande volume, wordt de eenheid van de woning met de twee rechterbuurwoningen ook opnieuw opgerakeld. De huidige, logge buitentrap, dwarste zowel letterlijk als figuurlijk de bestaande voorgevel en het doorzicht vanop straat.

Ons inziens is de voorgestelde renovatie dan ook een aanwinst voor de buurt en esthetisch een verrijking voor zowel woning als omgeving.

Gebruikte materialen:

- blauwe hardsteen (sokkelplint; t.v.v. uit elkaar vallende breukstenen afwerking)

- zichtbeton (lage wandjes als fundering constructie)

- metalen draagconstructie en balustrade (trappen & bordessen)

- blauwe hardsteen (tredes trappen en bordessen)

- gemoffeld aluminium (buitenschrijnwerk, sectionaalpoort en afkastingen dakrand en vloerplaat)