Integratie

Door de keuze voor natuurlijke afwerkingsmaterialen, de hedendaagse doch sobere vormgeving van het nieuwe bouwvolume en de doordachte planopmaak is getracht enerzijds een duidelijk en afgelijnd ontwerp af te leveren waarin de opdrachtgever de gevraagde functionaliteiten, hedendaagse esthetiek en privacy in terug kan vinden doch waar anderzijds een respect en nederigheid wordt in nagestreefd ten opzichte van de straat en de verdere omgeving.

De vraag van de opdrachtgever kan (bouwkundig) als volgt samengevat worden:

- fors isoleren van de volledige woning (niveau LEW-woning)

- minimaal 3 slaapkamers met 1 badkamer (op de eerste verdieping)

- uitbreiding van de leefruimte (keuken + zit- & eetzone + bureelruimte)

- zichten op de achterliggende tuin (openwerken achtergevel)

De bestaande woning is qua structuur (wanden en vloeren) nog in een vrij goede staat en diep gefundeerd (gemetste funderingszolen). De volledige woning is echter onge´soleerd (wanden, vloer noch dak). Door het feit dat de dakstructuur dermate laag aanzet, is een transformatie van het bestaande zoldervolume tot slaapkamers met badkamer onder de bestaande dakstructuur (rekening houdende met de nodige isolatiediktes ook) weinig realistisch.