Integratie

Gezien de zonevreemde ligging van de woning, kunnen geen werken worden uitgevoerd die het bouwvolume of het karakter van de woning fundamenteel zouden wijzigen. De in deze aanvraag opgenomen werken omvatten dan ook geen fundamentele wijzigingen in het uitzicht van de woning, met uitzondering van de plaatsing van een lichtgrijze gevelbepleistering op isolatie.

Materialen

De keuze voor isolatie aan de buitenzijde is voornamelijk ingegeven door enerzijds het feit dat het andere alternatief, zijnde aan de binnenzijde isoleren, slechts een beperkt antwoord is op de warmteverliezen (ter plaatse van vloeraansluitingen blijft een koudebrug) en er anderzijds kans is op inwendige condensatie en bijhorende schimmelvorming. Buitenisolatie is een doeltreffender isolatiewijze. Bovendien zal de buitenbepleistering, die na de ruwbouwwerken voorzien wordt, de gemaakte renovaties en herstellingen aan de gevels van het bestaande hoofdvolume netjes wegbergen. Qua materiaalkeuze van het nieuwe schrijnwerk is gekozen voor aluminium in een neutraal grijze kleur.

Verhoogd terras

Het gelijkvloers van de woning (waarin zich de leefruimten bevinden) ligt ca. 1m50 hoger dan de voorliggende weg en naastliggende tuin. Hierdoor is een rechtstreeks contact tussen de leefuimten en de buitenomgeving in de huidige toestand erg beperkt. Om die reden wordt een houten balkon op palen voorzien, dat doorloopt rondom de verschillende leefruimtes. Hierdoor kan men vanaf de voordeur het terras aan de tuinzijde bereiken, langswaar men met een nieuwe buitentrap de tuin bereikt. De tuintrap achteraan de woning wordt afgebroken en de kleine veranda achter de keuken wordt verbonden met het terras door het houten balkon op palen. De werken omvatten geen reliŽfwijzigingen.

Gevels

In de gevels wordt de afmetingen van de ramen en voordeur aangepast aan de nieuwe functies die ze herbergen:

∑ voorgevel: de bestaande voordeur wordt vervangen door een schuifraam

∑ voorgevel: het raam van de berging wordt vergroot voor de plaatsing van een nieuwe voordeur

∑ achtergevel: het raam van de woonkamer wordt verlaagd tot op de vloer

∑ achtergevel: het raam van de veranda wordt verkleind voor de plaatsing van het keukenmeubel

∑ zijgevel rechts: verlagen van alle raamopening tot op de vloer