Integratie

Het huidige hoofdvolume wordt in zijn geheel behouden, evenals het volume van waar de badkamer zich in bevindt. Voorliggende aanvraag betreft de nieuwbouw van een uitbreiding in de zone waar zich momenteel de bouwvallige “veranda-structuur” bevindt. Het nieuwe volume is voorzien van een plat dak teneinde het bouwvolume beperkt te houden (compact) en de uitvoering niet onnodig complex te maken (aansluiting met bestaand hoofdvolume). Het plat dak en het beperkte volume zorgen er tevens voor dat de huidige verhouding hoofdvolume – annex behouden blijft. Het hoofdvolume blijft daarbij overheersen.

De nieuwe uitbreiding is iets dieper doorgetrokken naar achteren teneinde aan de rechterzijde een volledig beglaasde buitendeur te kunnen voorzien (zie grondplan nieuwe toestand). De achtergevel van de nieuwe uitbreiding is eveneens volledig beglaasd (schuifraam). De kolom tussen beide glaspartijen is afgewerkt in aluminium beplating, in dezelfde kleur als de aluminium raamprofielen (ingevuld met superisolerende, gelaagde beglazing). De opvatting in een lichte structuur versterkt opnieuw de bescheidenheid van de uitbreiding.

Door het volledig beglaasd uitvoeren van de nieuwe uitbreiding en door het plaatsen van een metalen I-profiel tussen keuken en nieuwe annex (om zo de doorgang breder te maken doorheen het gelijkvloers), wordt getracht zichten op de achterliggende tuin te creëren vanuit de woning. De beglaasde achtergevel brengt, samen met de voorziene dakkoepel in het dak van de nieuwe uitbreiding, verder ook (zon-)licht binnen tot diep in de woning. De muur tussen de nieuwe uitbreiding (verwarmde ruimte) en de garage (onverwarmde ruimte) wordt vervangen door een muur uit isolerende cellenbetonblokken (dikte 30cm). De huidige dakstructuur en -afwerking van de garage blijft daarbij behouden (te onderstutten tijdens de werken dus).

Waar voorheen het hondenhok stond (achter de garage) wordt een pergolastructuur in hout (afsteunend op twee metalen kolommen) voorzien. De bestaande muur in betonplaten (op de perceelsgrens met de linkerbuur) wordt vervangen door een gemetste muur in betonblokken en aan de tuinzijde afgewerkt met een houten bekleding die tevens doorloopt als afwerking van de garagewanden.

Tenslotte wordt het reeds bestaand padje aan de rechterzijde van de woning doorgetrokken in een terras van circa 50m<. Het terras zorgt, samen met de doorlopende pergolastructuur tot tegen de nieuwe uitbreiding, ervoor dat door enkele vrij beperkte ingrepen, de achtergevel van de woning een volwaardig afgewerkt en choherent geheel vormt.