Inplanting

- De woning wordt ingepland op 15m van de as van de voorliggende weg.

- De zijdelingse bouwvrije strook van 5m links wordt aangehouden. Hiernaast komt een zone van ca. 1m waarin een ondergrondse constructie (buitenhelling naar kelder) is gesitueerd. De woning zelf is 14m breed, waardoor er aan de rechterzijde tevens 5m bouwvrije strook overblijft.

- Er worden geen garages noch bijgebouwen voorzien bij deze woning.

Materialen

- Alle constructies moeten worden opgetrokken in materialen die esthetisch en duurzaam verantwoord zijn. Ze moeten harmonisch passen in de omgeving en binnen de eigen kavel onderling een samenhangend geheel vormen. De gevelopbouw en gevelgeledin, de dakvorm, de schrijnwerken, de toepassing en kleur van de gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwerk, geglazing en buitenschilderingen moeten in harmonie zijn met de omgeving.

- De gevel langs de straat dient voorzien te worden met een minimum van 10% openingen die lichtdoorlatend zijn.

=> De woning wordt opgevat als een sober, compact volume dat grotendeels wordt voorzien van een witte gevelbepleistering. Om het monotone karakter van het witte blok enigzins te breken, worden enkele geveloppervlakken voorzien van een donkergrijze contrasterende gevelbeplating (in volkern of vezelcement).

=> De volumetrie en het materiaalgebruik van deze woning sluit aan bij het ontwerp van de nieuw te bouwen woning op de naastliggende kavel (bouwaanvraag nog in behandeling).

=> De kleur van de gevelbeplating sluit naadloos aan bij de kleur van het aluminium buitenschrijnwerk.

=> De voorgevel van de woning wordt voorzien van twee grote raamopeningen, waardoor 12% van dit geveloppervlak voorzien is van een transparante beglazing.

Volumewerking

De woning wordt gevormd door een compact wit volume voorzien van enkele uitsnijdingen, geplaatst bovenop een volledige onderkeldering. Zoals reeds aangegeven is de nulpas van de woning aansluitend met de voorliggende Heirbaan, ter plaatse van de linkerperceelsgrens. Op deze wijze dient het gelijkvloers van de woning noch te worden ingegraven, noch te worden verheven t.o.v. het bestaande maaiveld.

Gevels

De voorgevel wordt gekenmerkt door een groot vierkant raam dat uitgeeft op de waterpartij vooraan de woning. Deze waterpartij wordt achter de woning herhaald, met als bedoeling ťťn groot, centraal doorzicht doorheen de woning te creŽren. Aan de linkerzijde springt de voorgevel enigzins naar achteren om plaats te bieden aan een overdekte buitenzone bij de voordeur. Aangezien de achtergevel nagenoeg volledig zuidelijk geŲriŽnteerd is, wordt het merendeel van de beglazing in deze gevel voorzien. Om oververhitting in zomerperiode te vermijden kraagt het volume van de verdieping uit t.o.v. de raampartij van het gelijkvloers. De zijgevels van de woning zijn bewust vrij gesloten gehouden om de nodige privacy naar de buurwoningen te garanderen. Deze gevels worden gekenmerkt door enkele vertikale transparante stroken, die een doorzicht doorheen de nachthal opleveren. De gevels zijn zodanig vormgegeven dat elke gevel verschillend is, doch het geheel coherent blijft.