top of page

ONZE VISIE

Het antwoord op vele problemen ligt niet zelden in een correcte vraagstelling. De werkwijze van EILAND 7 architecten staat voor een pragmatische zoektocht startend bij een nauwgezette analyse van de huidige én toekomstige behoeften. Steeds wordt de gestelde opdracht op een weldoordachte, continu retrospectieve wijze aangepakt.  Het ontwerp wordt benaderd vanuit diverse invalshoeken en vertrekkend vanuit de verschillende randvoorwaarden. Aanwezig in alle ontwerpen is daarbij de aandacht voor duurzaamheid in zijn meest essentiële aspecten: flexibiliteit, doorgedreven aandacht voor isolatie, ventilatie en luchtdichtheid, een uitgepuurde energiebalans, de relatie tot de gebouwde omgeving,... Afhankelijk van de voorgelegde opgave wordt daarbij van de traditioneel bewandelde paden afgeweken om nieuwe inzichten en invalshoeken te genereren.

Een voor de toekomstige gebruiker optimaal functionerend ontwerp wordt als streefdoel aangehouden. Daarenboven dient de realisatie een voor alle partijen (opdrachtgever, gebruiker, architect, omgeving) meer dan bevredigend resultaat op te leveren in het heden en in de toekomst. Architectuur mag zich niet beperken tot een antwoord op een eenzijdige, actuele vraagstelling. Eenzelfde architectuur dient antwoord te geven op meerdere functies, dient de actuele vraag te overstijgen en vice versa: één vraagstelling kan beantwoord worden door meerdere ontwerpen.

EILAND 7 architecten staat voor een eerlijke, complexloze en tegelijk werkbare architectuur. EILAND 7 architecten tracht zelf geen eilanden te creëren doch werkt intensief met de voorgeschotelde context van ieder project. Hoe het eindresultaat zich zal verhouden ten opzichte van opdrachtgever, toekomstige gebruikers en omgeving is een primordiaal punt in het ontwerpproces. Toch is dit slechts te achterhalen wanneer de realisatie zich van de gebouwde context overgeeft aan de sociale context.

In samenspraak met de opdrachtgever zal een bepaald ontwerp worden uitgewerkt tot een gedetailleerd bouwdossier, een goed ontwerp valt of staat immers met een kwalitatieve uitvoering. Dit gedreven streven naar kwaliteit vertrekt vanuit het geloof dat de kwaliteit van een woon- of werkomgeving een directe invloed heeft op de kwaliteit van het leven. EILAND 7 zal daarvoor een ver doorgedreven detaillering en materiaalkeuze hanteren om enerzijds onverwachte (lees: financieel vaak nadelige) beslissingen op de werf zoveel mogelijk uit te sluiten en anderzijds de ontworpen complexloze architectuur effectief te realiseren en niet te laten verwateren door beslissingen geïnspireerd op korte-termijn-uitvoeringsmodaliteiten. Het uitdiepen van de kennis van materialen, technische installaties en detaillering vormen dan ook dagelijks een deel van de architectentaak.

bottom of page