top of page

ONZE WERKWIJZE

EILAND 7 architecten gaat in elke studie of ontwerp uit van het genereren van een meerwaarde ten opzichte van de traditionele architectenopdracht. EILAND 7 architecten staat dan ook voor een doorgedreven communicatie met alle partijen in het studie- en/of bouwproces en een blijvende focus op duurzaam ontwikkelde ontwerpen. Indien mogelijk tracht EILAND 7 architecten steeds de opdracht zo volledig mogelijk te kunnen uitvoeren: de rol van de architect als coördinator van het totale bouwproces, eerder dan een vrijblijvende  rol als raadgever of adviseur.

In het studie- en bouwproces is de architect de rode draad die het bewerkstelligen van het uiteindelijke eindresultaat steeds voor ogen dient te houden en erover dient te waken dat dit eindresultaat zowel naar budget, planning, esthetiek als uitvoeringskwaliteit gehaald wordt zoals vooropgesteld. In dat opzicht is de rol van architect als “totaalcoördinator” het meest vanzelfsprekend en zal deze werkwijze tot de meest bevredigende resultaten voor de opdrachtgever leiden, zowel financieel als op gebied van timing, esthetiek én kwaliteit.

EILAND 7 architecten streeft in deze rol een diversiteit van werkgebieden en –schalen na. Architectuur kan niet verengd worden tot het louter uittekenen van een idee tot plan maar vraagt een engagement op verschillende werkterreinen die moeten verenigd worden in een concept dat vervolgens wordt uitgewerkt tot een reëel bouwpakket.

bottom of page